Eleven i centrum - Samarbetets magi och självinsiktens betydelse

DSpace Repository

Eleven i centrum - Samarbetets magi och självinsiktens betydelse

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Järlestrand, Ulrika
dc.contributor.author Bris, Ritva
dc.date.accessioned 2011-01-20T16:15:14Z
dc.date.available 2011-01-20T16:15:14Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11553
dc.description Sammanfattning Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering visar på brister i studie- och yrkesorienteringen. De brister som detta arbete fokuserar på är att vägledningsverksamheten inte genomsyrar hela verksamheten, såsom läroplanerna föreskriver. Den berör inte all personal och den enskilde eleven får inte alltid den hjälp den har rätt till. Carl Rogers betonade samtalet som vägledarens viktigaste hjälpmedel, genom det skulle klinten få bättre självkännedom och bli bättre rustad inför valsituationer (Lindh 2007). I arbetet frågar vi oss hur kvaliteten ska kunna förbättras. Hur skulle samarbetet kunna förbättras så att all personal på skolorna är involverad i vägledningsverksamheten och hur kan den enskilde elevens självinsikt stärkas? Vi har gjort en kvalitativ intervjuundersökning med två kategorier inom elevvården, kuratorer och specialpedagoger, eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning utifrån deras perspektiv. Undersökningen visar att det finns en stor uppfinningsrikedom bland elevvårdspersonalen när det gäller att hjälpa den enskilde eleven. Den visar också att det finns en positiv inställning till samarbete med andra personalkategorier. Vi kan se ett tydligt mönster i en positiv spiral: Om samarbetet på skolorna stärker vägledningens kvalitet, genom att den genomsyrar hela skolverksamheten, får det följden att fler sluter upp kring den enskilde individen, som får bekräftelse, vilket stärker självinsikten. Genom att eleven har en starkare självinsikt och självförtroende vågar hon/han höras mer i samtalet. Vägledaren får möjlighet att lyssna mer till eleven och behovet av att själv prata blir mindre. När eleven får mer utrymme och fler svar på frågor stärks självinsikten ytterligare. Vägen hit har för oss varit utmanande och ibland lite krokig, men väldigt givande. Den mynnar ut i ett förslag till samarbetsmodell. – Följ med oss på vägen genom att läsa arbetet! Nyckelord: Kvalitet, samarbete, självinsikt, vägledare. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject samarbete kring eleven en
dc.subject självinsiktens betydelse en
dc.title Eleven i centrum - Samarbetets magi och självinsiktens betydelse en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics