Mässan, huset, samtalet En studie om gymnasievalets betydelsefulla insatser

DSpace Repository

Mässan, huset, samtalet En studie om gymnasievalets betydelsefulla insatser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mässan, huset, samtalet En studie om gymnasievalets betydelsefulla insatser
Author Bohnsack, Therese ; Österström, Tittie
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att titta på de insatser som elever genomgår under sin gymnasievalsprocess. Vi vill utreda vilka tre av insatserna som hade störst betydelse när eleven gjorde sitt gymnasieval. Det är också intressant för oss att undersöka närmare varför just de insatserna som eleverna valtar de viktigaste, samt vilka förklaringar som kan finnas till elevernas uppfattning av vad som är de viktigaste insatserna respektive deras argument för detta. Vi har använt oss av kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Enkätundersökningen genomförs i Karlskrona kommun där 10 % av gymnasieskolans förstaårselever tillfrågas. Undersökningen visar att Gymnasiemässan, öppet hus och av eleven förbokat samtal med grundskolans studie- och yrkesvägledare var de tre viktigaste insatserna. Undersökningen visar vidare att eleverna tycker att insatserna är viktiga för deras gymnasieval. Olika anledningar ges till varför insatserna var viktiga, exempel på det är att det var viktigt att få information, bra att få se verksamheten på gymnasieprogram och att de tycker det är bra att prata med elever som redan går på gymnasiet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Insatser
Gymnasieval
Gymnasievalsprocess
Ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/11557 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics