Casemetodik - metoden och dess användning inom vårdutbildningar

DSpace Repository

Casemetodik - metoden och dess användning inom vårdutbildningar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Frostemark-Pålsson, Jeanette
dc.date.accessioned 2005-01-03T10:57:57Z
dc.date.available 2005-01-03T10:57:57Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1156
dc.description.abstract Casemetodiken är en relativt ny pedagogisk metod i Sverige. Metoden bygger på att de studerande får träna sig i att analysera komplexa situationer, argumentera sakligt, leva sig in i andras sätt att uppleva samt att tolerera alternativa sätt att tolka en situation och agera i den. Idag används metoden främst inom högre utbildningar, men är metoden även användbar inom sjuksköterskeutbildningen och Omvårdnadsprogrammet på gymansieskolan? Syftet med arbetet var att via litteraturgenomgång studera Casemetoden och genom en empirisk undersökning i form av enkät, undersöka i vilken utsträckning metoden används inom de båda vårdutbildningarna. Enkäten skickades till 7 universitet/högskolor med sjuksköterskeutbildning och 19 gymnasieskolor med Omvårdnadsprogram. Resultatet av undersökningen visade att casemetoden används frekvent inom sjuksköterskeutbildningen men sparsamt inom Omvårdnadsprogrammet. I litteraturgenomgången och via enkätsvaren framkommer att Casemetoden är en lämplig undervisningsmetod såväl på sjuksköterskeutbildningen som på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject casemetodik en
dc.subject casemetodik/medicin en
dc.subject casemetodik/vård en
dc.subject casemetod en
dc.title Casemetodik - metoden och dess användning inom vårdutbildningar en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Gymnasielärarutbildning 60hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics