Estetiska läroprocesser i svenskundervisning -lärares reflektioner över didaktiska val

DSpace Repository

Estetiska läroprocesser i svenskundervisning -lärares reflektioner över didaktiska val

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Estetiska läroprocesser i svenskundervisning -lärares reflektioner över didaktiska val
Author Dahmberg, Elin
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att undersöka betydelsen av estetiska läroprocesser i svenskundervisning. Genom kvalitativa intervjuer undersöks hur och varför lärare valt att arbeta med estetiska läroprocesser i svenskundervisningen på gymnasiet, samt vilka möjligheter och begränsningar lärarna ser i sitt arbete. I undersökningen kommer jag fram till fyra övergripande områden inom vilka störst potential för arbetat med de estetiska läroprocesserna i svenskundervisning återfinns. Det första området rör att fånga eleven medan de övriga tre är mer elevrelaterade. 1. Att fånga eleven. 2. Att få eleven att se arbetet i skolan som en helhet. 3. Att förmå eleven att reflektera. 4. Att förmå eleven att hitta nya vägar till sig själv. Undersökningen visar att det finns legitima grunder för att arbeta med estetiska läroprocesser i svenskundervisningen på gymnasiet. Bakom valet att arbeta med estetiska läroprocesser finns skäl av varierande karaktär som sammantaget spänner över ett brett område som innefattar många av de mål och syften som återfinns i styrdokumenten för svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Esetiska läroprocesser
didaktik
språkutveckling
ämneskonceptioner
det vidgade textbegreppet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11575 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics