Barns samspel i lek ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Barns samspel i lek ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns samspel i lek ur ett genusperspektiv
Author Persson, Ingrid ; Rosén, Johan
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie var att få en inblick och förståelse för hur små barn samspelar under leken ur ett genusperspektiv. Vi ville se om det fanns någon skillnad mellan två förskolor med olika typ av pedagogisk inriktning och miljö. Vi valde därför att utföra vår studie på en traditionell förskola samt på en I ur och skur-förskola. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa observationer. Barnen som medverkat i dessa observationer var mellan tre och fem år gamla. Resultatet från studien visar att det finns en skillnad i hur barnen på de båda förskolorna leker ur ett genusperspektiv. Vår slutsats är att barnen på I ur och skur-förskolan lekte mer ihop mellan könen än vad barnen gjorde på den traditionella förskolan, dock intog barnen på de båda förskolorna ofta könsstereotypiska roller i sina lekar. Genom detta arbete har vi fått en ökad medvetenhet om vad miljö, material samt pedagogisk attityd i förskolan kan betyda för barns samspel i leken mellan könen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genuspedagogik
Sociokulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/11581 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics