Nyanlända elevers möten med den svenska skolan

DSpace Repository

Nyanlända elevers möten med den svenska skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända elevers möten med den svenska skolan
Author Meliha, Hamzic ; Toba, Heidari
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur nyanlända elever upplever mötet med den svenska skolan. Hur upplever de lärarna, skolsystemet, kamraterna och det nya samhället? Mycket spelar in när man är ny i ett land. För många av dessa elever har livet vänds upp och ner. De har kommit långt bort från det de kände till, och nu kommit till något helt nytt som de aldrig tidigare mött. För att komma fram till svar på alla våra frågor har vi använt oss av intervjuer och livs historier. Resultatet av vårt arbete visar att skolan egentligen bara är en mötesplats dit man kommer för att träffa sina vänner och umgås. Skolan i sig är inte det viktiga för dessa elever, utan det är allt det där runt omkring som spelar roll som till exempel alla de nya vännerna, det nya samhället och att klara sig i det nya landet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject nyanlända
förberedelseklass
Invandrare
mångkulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/11584 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics