Räddningstjänsten Syd i samarbete med kidsen

DSpace Repository

Räddningstjänsten Syd i samarbete med kidsen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Räddningstjänsten Syd i samarbete med kidsen
Author Åkesson, Thomas ; Albin, Karin
Date 2011
Swedish abstract
Den här studien grundar sig på en undersökning av projektet R.I.S.K. som av Räddningstjänsten Syd initierats som en motåtgärd för att stävja och förebygga den händelseutveckling och problematik som varit i stadsdelen Rosengård och som inneburit att brandmän i sitt vardagliga arbete har fått möta hot och våldssituationer. Projektet bygger på konceptet att ett antal utvalda högstadieungdomar ges möjlighet att praktisera hos Räddningstjänsten Syd en dag i veckan istället för att deltaga i den ordinarie skolverksamheten. Under våren 2010 har verksamheten grundat sig på en samverkan mellan Räddningstjänsten Syd och högstadieskolorna Apelgårdsskolan, Rosengårdskolan och Örtagårdsskolan. Syftet med studien har varit att studera de projekthändelser och samverkanserfarenheter som representanter från de olika organisationerna har kunnat identifiera. Vi har även undersökt hur specifika projekthändelser respektive samverkanserfarenheter kan hanteras för att främja ett framtida arbete inom projektet. I studien har en kvalitativ metod använts för insamling, bearbetning och analys av empirin. Resultatet visar att projektet har organiserats utifrån en form av kollegial samverkan vilket har medfört att arbetet kring ungdomarna kommit att präglas av problemmekanismer gällande fram för allt varierande ambitionsnivåer, olika tolkningar av regelverk samt olika grader av delaktighet från organisationernas ledning. För att underlätta ett framtida arbete bör samverkan även lyftas till en organisatorisk nivå och grunda sig på formaliserade och regelbundna möten i en samverkansgrupp vilket i sin tur kan möjliggöra en god grund för kommunikation. Genom dessa åtgärder kan förutsättningar för en koordinerad samverkan skapas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förebyggande socialt arbete
högstadieskolor
kommunikation
projekt
räddningstjänst
samarbete
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/11587 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics