Kvinnans upplevelser och behov vid gynekologisk cancer samt sjuksköterskans roll. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Kvinnans upplevelser och behov vid gynekologisk cancer samt sjuksköterskans roll. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnans upplevelser och behov vid gynekologisk cancer samt sjuksköterskans roll. En litteraturstudie.
Author Karampela, Chris ; Nelinder, Malin
Date 2011
English abstract
Background: Gynecological cancers are a particularly intimate form of cancer and affects approximately 2900 women in Sweden each year. Aim: To describe the experiences and needs of women with gynecological cancer and the supporting role of the nurse. Method: A literature review based on ten articles with a qualitative approach. Results: The analysis resulted in four main themes: changes in sexuality, an uncertain future, relationships and the role of the nurse. Women experienced a change in body image, an altered sex life and a fear of relapse. They had a need for support from family, friends and women with the same diagnosis. Several experienced a lack of information, but had a need for support and information from the nurse. Conclusion: Gynecological cancers differ in some respects from other types of cancer. The supporting role of the nurse should be to provide information and support, primarily on the effect of treatment on the body, sexuality and fertility.
Swedish abstract
Bakgrund: Gynekologisk cancer är en särskilt intim form av cancer och drabbar ca 2900 kvinnor i Sverige varje år. Syfte: Att beskriva upplevelser och behov hos kvinnor som har gynekologisk cancer och sjuksköterskans stödjande roll. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman; förändrad sexualitet, en osäker framtid, relationer samt sjuksköterskans roll. Kvinnorna upplevde en förändrad kroppsbild, ett förändrat sexliv samt en rädsla för recidiv. De hade ett behov av stöd från familj, vänner och kvinnor med samma diagnos. Flera upplevde en brist på information, men hade ett behov av stöd och information från sjuksköterskan. Konklusion: Gynekologisk cancer skiljer sig i en del avseenden från andra typer av cancer. Sjuksköterskans stödjande roll bör bestå i att ge information och stöd, främst om behandlingens påverkan på kroppen, sexualitet och fertilitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Behov
Gynekologisk cancer
Relationer
Sexualitet
Sjuksköterskans roll
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/11594 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics