Individuella utvecklingsplaner Utvärdering och Kvalitetsutveckling av verksamheten i två kommuner

DSpace Repository

Individuella utvecklingsplaner Utvärdering och Kvalitetsutveckling av verksamheten i två kommuner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individuella utvecklingsplaner Utvärdering och Kvalitetsutveckling av verksamheten i två kommuner
Author Thernell, Harriet ; Svensson, Margareta
Date 2001
English abstract
Utvärdering av Individuella utvecklingsplaner Föreliggande arbete är en utvärdering av ett system för individuella utvecklingsplaner som utgår från en bedömning av barnets behov. Detta system för individuella utvecklingsplaner ingår som en del i ett kvalitets- och utvecklingsarbete på flera nivåer. Utvärderingen bygger på intervjuer av personalgrupper inom förskola, förskoleklasser och grundskola årskurs 1 till 9 samt enkätundersökning genomförd med föräldrar och skolledare inom Kävlinge och Svalövs kommuner. Genom studien avses följande frågeställningar belysas: Är individuella utvecklingsplaner en bra metod att sätta fokus på barnets behov? Leder individuella utvecklingsplaner till ökad delaktighet för föräldrar? Leder individuella utvecklingsplaner till kvalitetsutveckling av verksamheten? Ett sammanfattande resultat av denna utvärdering är att individuella utvecklingsplaner leder till att barnets behov sätts i fokus, men att detta faktum inte med självklarhet får effekter för den verksamhet barnet vistas i. Individuella utvecklingsplaner kan inte i nämnvärd grad anses leda till ökad delaktighet för föräldrar. Individuella utvecklingsplaner som ett kvalitetsutvecklande instrument har svårt att få genomslag i förskola och skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language other (iso)
Subject individuella utvecklingsplaner
yrkesspråk
dokumentation
utvärdering
kvalitetsarbete
behovsbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1160 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics