Betygsunderlag - en studie av betygssättning på kursen Företagsekonomi A

DSpace Repository

Betygsunderlag - en studie av betygssättning på kursen Företagsekonomi A

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betygsunderlag - en studie av betygssättning på kursen Företagsekonomi A
Author Lindgren, Cenneth ; Broberg Lewén, Elisabeth ; Runerius, Håkan
Date 2002
English abstract
Avsikten med uppsatsen är att utifrån ett praktiskt lärarperspektiv studera och redogöra för betygsunderlag och betygssättning på kursen Företagsekonomi A. Det framgår att proven har en klart dominerande ställning. Frihet i tolkningen från lärarens sida, är av central betydelse för att kvaliteten i utbildningen skall kunna vidmakthållas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betygsunderlag
skollagen
Lpf 94
prov
betygssättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1161 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics