En närmare belysning

DSpace Repository

En närmare belysning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En närmare belysning
Author Persson, Jens
Date 2010
English abstract
The goal of this project is creating a mood lighting fixture for the home market. The main question was; how do you make a light fixture that enables the user to create the preferred mood of the room? To answer this question studies about light and it's effects on humans and the environment was carried out. Further on a focus group was assembled in purpose of gaining knowledge of the groups habits, wishes and needs in a lighting context. Solutions were formed during a process of brainstorming, sketching, modelling and finally prototyping. The result is a floor based mood light that is dimmable by opening or closing its shade.
Swedish abstract
Detta arbete behandlar ämnet stämningsbelysning för hemmiljö. Projektets huvudfrågeställning är; hur utformar man en belysning som ger användaren möjlighet att skapa önskad stämning i rummet? För att ta reda på detta samlades kunskap kring ljusets effekter på människa och rum. Vidare samlades en fokusgrupp som för att ge sin input om sina vanor, önskemål och behov angående belysning. Förslag på en produkt arbetades fram via en process bestående idégenerering, skissning, modellering och slutligen prototypbygge. Resultatet är en golvbaserad stämningsbelysning som kan dimras genom att skärmen öppnas upp respektive stängs med handkraft.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject produktdesign
belysning
led
interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/11629 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics