Prokalcitonin som markör för sepsis och bakteriella infektioner. Utprovning av en ny metod på Klinisk Kemi i Kristianstad.

DSpace Repository

Prokalcitonin som markör för sepsis och bakteriella infektioner. Utprovning av en ny metod på Klinisk Kemi i Kristianstad.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Prokalcitonin som markör för sepsis och bakteriella infektioner. Utprovning av en ny metod på Klinisk Kemi i Kristianstad.
Author Velin, Therese
Date 2010
English abstract
Procalcitonin is a 116 amino acid prohormone, normally produced in the thyroid c-cells and in the neuroendocrine cells in the lungs, in response to hypercalcemia. In infections and sepsis bacterial lipopolysaccharides and different cytokines stimulate cells throughout the body to produce procalcitonin. Several trials have been carried out to evaluate how measurements of procalcitonin can be used, partly to separate bacterial infections from non-bacterial, and partly to guide individual treatment with antibiotics. In these studies the use of antibiotics could be reduced, reducing the risk of developing bacterial resistance and the cost of treatment. The purpose of this trial is to investigate a new method for procalcitonin assay. The method is an automated immunoassay on an existing instrument in the department of Clinical chemistry in Kristianstad. Blood specimens from the departments of Clinical chemistry in Lund, who uses the same method and Malmö, who uses another automated immunoassay, were compared to the present method. Good agreement was found between Kristianstad and Lund, while the relationship between Kristianstad and Malmö was slightly weaker. Precision between days was satisfactory, totalling 4,5 % on the low control and 1,9 % on the high control. Precision within series was excellent, 1,4 % on average.
Swedish abstract
Prokalcitonin är ett prohormon på 116 aminosyror som normalt produceras i tyroideas c-celler och i neuroendokrina celler i lungorna som svar på hyperkalcemi. Vid sepsis och andra bakteriella infektioner stimulerar bakterielipopolysackarider (LPS) och olika cytokiner produktionen av prokalcitonin i celler i hela kroppen. Flera studier har gjorts för att utvärdera hur prokalcitoninmätningar kan användas, dels för att skilja bakteriella infektioner från icke-bakteriella, dels för att anpassa antibiotikabehandlingen individuellt. I dessa studier har antibiotikaanvändningen kunnat minskas, vilket kan leda till minskat selektivt tryck och minskad resistens hos bakterier, samt sänker kostnaden för behandling. Syftet med denna studie är att sätta upp en ny metod för prokalcitoninanalys. Metoden är en automatiserad, immunologisk metod på befintligt instrument i Kristianstad. Prover dels från Lund, som använder samma metod, dels från Malmö, som använder en annan automatiserad metod, jämfördes med mätningar på Kristianstads instrument. Resultatet visade god överensstämmelse mellan Kristianstads och Lunds mätningar och något sämre mellan Kristianstads och Malmös mätningar. Mellandagsprecisionen var tillfredsställande, totalt 4,5 % på den låga kontrollen och 1,9 % på den höga kontrollen. Inomserieprecisionen var utmärkt, 1,4 % i genomsnitt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject antibiotikaanvändning
bakterieresistens
Elecsys Brahms PCT
hållbarhet
inomserieprecision
mellandagsprecision
prokalcitonin
Handle http://hdl.handle.net/2043/11641 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics