Inne att lära in ute? Om arbetet med utomhuspedagogik på skolor i Sverige och Norge

DSpace Repository

Inne att lära in ute? Om arbetet med utomhuspedagogik på skolor i Sverige och Norge

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inne att lära in ute? Om arbetet med utomhuspedagogik på skolor i Sverige och Norge
Author Adelsköld, Malin
Date 2003
English abstract
Det här är en undersökning om varför allt fler skolor satsar på att arbeta med utomhuspedagogik, samt vilka mål ledning och lärare har med detta. Det är också en undersökning om vilka orsaker som ligger bakom att lärare undviker att bedriva undervisning utomhus. Vad ser lärare ute på skolor i Sverige som hinder för att undervisa utomhus? Undersökningen grundar sig på litteraturstudier, intervjuer och enkäter. Av resultaten framgår att skolor satsar på att arbeta med utomhuspedagogik för att det finns många pedagogiska skäl till att göra det. Målen med arbetet är bl.a. att eleverna ska bli bättre på att samarbeta och visa omsorg om varandra samt att lära sig uppträda miljövänligt i vardagliga situationer. Orsaker till att lärare undviker att bedriva undervisning utomhus är bl.a. att det är för få vuxna och för stora elevgrupper. Men också att det finns en osäkerhet inför vad och hur man kan göra och om eleverna lär sig tillräckligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utomhuspedagogik
motorik
natur
friluftsliv
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/1166 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics