Diskurser om intelligens, syskonskap och föräldraskap – En diskursanalys av tre psykologiska studier

DSpace Repository

Diskurser om intelligens, syskonskap och föräldraskap – En diskursanalys av tre psykologiska studier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Diskurser om intelligens, syskonskap och föräldraskap – En diskursanalys av tre psykologiska studier
Author Roos Bergman, Caroline ; Salomonsson, Jessie
Date 2011
Swedish abstract
Denna undersökning är en diskursanalys av tre vetenskapliga artiklar som alla studerat sambandet mellan en individs position i syskonskaran och individens intelligens. De tre artiklarna publicerades 1973, 1976 och 2007. Syftet med denna undersökning är att finns vilka diskurser som framträder i de tre artiklarna. Då texterna analyserats med hjälp av diskursanalys har följande frågeställningar använts: I. Vilka diskurser om intelligens, syskonskap och föräldraskap framträder i undersökningarna? II. Vilka konstruktioner av relationen mellan en individs position i syskonskaran och dess intelligens har konstruerats i undersökningar från 1970-talet och idag? Den tidigare forskningen visar hur forskare ser på intelligens och IQ-mätningar, samt arvets och miljöns betydelse för intelligensen. I tidigare forskning presenteras även forskning om syskon, samt även några moderskaps- och faderskapsdiskurser ur annan forskning. I de tre artiklarna framträdde olika diskurser för intelligens, syskonskap, faderskap och moderskap. Dessa diskurser är; ”den mätbara intelligensen”, ”individdiskurs”. ”syskonpositionsdiskurs”, ”fadern som försörjare”, ”den frånvarande fadern” och ”modern som uppfostrare”.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject diskurs
faderskap
födelseordning
moderskap
intelligens
syskon
Handle http://hdl.handle.net/2043/11663 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics