Elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan.

DSpace Repository

Elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan.
Author Peskovic, Senija ; Ayoub, Salam
Date 2011
Swedish abstract
Vår studie handlar om hur pedagoger upptäcker och arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Syftet med studien är att undersöka hur några utvalda pedagoger ser på och arbetar med läs- och skrivinlärning samt hur de arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3. Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod, och valt att göra intervjuer med några utvalda pedagoger. Intervjupersonerna anser att om elevernas läs- och skrivsvårigheter upptäcks i tidig ålder kan svårigheterna motverkas. De betonar vikten av att göra undervisningen lustfylld och att de utgår ifrån elevernas livserfarenheter. Intervjupersonerna nämner att en självsäker elev med starkt självförtroende kan påverka sin läs- och skrivutveckling i positiv riktning. Föräldrarollen, föräldrarnas kunskap och deras intresse för att kunna hjälpa sina barn med läsningen och skrivningen kommer också att lyftas fram.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läs- och skrivsvårigheter
Inlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11664 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics