Djurs betydelse för äldre

DSpace Repository

Djurs betydelse för äldre

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Djurs betydelse för äldre
Author Saae, Orn-Anong ; Helander, Emma
Date 2011
English abstract
Background: Animals have for many years been a part of human's life from the beginning as guard and hunting animals. Today the animals are more companion and family members. Dogs and humans have through the centuries in cooperation developed an interface that allows them to communicate. Many old people currently have pets for company when the children moved out and the spouse's passed away. When the person must move to a nursing home they can be forced to dispose their animals because many nursing homes do not allow animals. The purpose of this study is to investigate animal impact on people in elderly care and dementia care. The method of this study is a literature study in which 10 both qualitative and quantitative research articles are reviewed and processed. The results show that animal among the elderly has many advantages, where sometimes the animals aroused positive feelings among the participants and memories from when they were children, memories that have never before been mentioned in medical accommodation. Despite this, some negative aspects emerged as to the person with dementia would fall or stumble because of the animal. Conclusion: This study showed that dogs and other animals, improve the elderly and senile quality of life such as loneliness and social relationship witch in some extent was expected. However, it was surprising how many positive effects animals actually can give a person who is fond of animals.
Swedish abstract
Bakgrund: Djur har under väldigt många år varit en del av människans vardag från början i form av vakt och jaktdjur. Idag används djuren mer som sällskap och familjemedlemmar. Hundar och människor har genom århundradena tillsammans utvecklat ett samspel som gör att de kan kommunicera. Många äldre personer har idag husdjur som enda sällskap när barnen flyttat ut och make/maka gått bort. När personen måste flytta till ett vårdboende kan de bli tvungna att göra sig av med sitt djur för att många vårdboende idag inte tillåter djur där. Syftet med denna studie är att undersöka djurs betydelse för människor inom äldrevård och demensvård. Metoden är en litteraturstudie där 10 både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar är granskade och bearbetade. Resultaten visar att ha djur bland äldre har många fördelar, där ibland att djur väckte positiva känslor hos deltagarna och minnen från när de äldre var barn, minnen som aldrig tidigare talats om på vårdboendet. Även en del negativa aspekter framkom så som att den demenssjuka skulle falla eller snubbla på grund av djuret. Slutsats: Examensarbetet visade att många studier visade resultat som var förväntade att till exempel hundar och även andra djur förbättrar äldre personer och dementas livskvalitet så som ensamheten och sociala förhållande. Det var dock förvånande hur många positiva effekter som djur faktiskt ger en människa som tycker om djur.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Animals
Animal-Assisted Therapy
Dementia
Dog
nursing home
elderly
Handle http://hdl.handle.net/2043/11673 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics