Skriv kort och få fler att tala - Ett försök med kortskrivande kopplat till samtal

DSpace Repository

Skriv kort och få fler att tala - Ett försök med kortskrivande kopplat till samtal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skriv kort och få fler att tala - Ett försök med kortskrivande kopplat till samtal
Author Tyson, Ann
Date 2003
English abstract
Uppsatsen behandlar ett försök med en undervisningsmetod kortskrivande kopplad till samtal med vuxenelever på Barn- och fritidsprogrammet. Använd metod: Aktionslära, enkätundersökning, djupintervju.
Swedish abstract
This papper i about trying en educational method called writing connected to dialog. This is tried on adult students studying to work in Swedish day care. The purpose was to see if this method could make a difference in classroom democracy.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kortskrivande
dialogiska klassrummet
koppla teori till egen erfarenhet
vuxna invandrarelever
skrivande och samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/1169 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics