Tillgång och kompetens kring kompensatoriska hjälpmedel

DSpace Repository

Tillgång och kompetens kring kompensatoriska hjälpmedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Tillgång och kompetens kring kompensatoriska hjälpmedel
Author Fransson, Carina ; Jessen, Anneli
Date 2011
Swedish abstract
Fransson, Carina & Jessen, Anneli (2010). Tillgång och kompetens kring kompensatoriska hjälpmedel (Availability and competence on assistive technology). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med undersökningen är att kartlägga om elever med dyslexi har de kompensatoriska hjälpmedel som SKED anser att de behöver samt om eleven, elevens föräldrar och speciallärare/specialpedagoger har den kompetens som krävs för att ge eleven möjlighet att kunna använda dessa hjälpmedel optimalt. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer. Sammanlagt har vi genomfört 12 intervjuer med fyra elever, fyra föräldrar och fyra specialpedagoger från tre grundskolor i två kommuner. Kartläggningen visade att i den ena kommunen var tillgången till kompensatoriska hjälpmedel bra, utifrån SKED:s rekommendationer. I den andra kommunen var tillgången inte bra, utifrån SKED:s rekommendationer. Det var skillnader mellan de olika skolorna, vilket gav eleverna med dyslexi olika förutsättningar att lyckas med sitt skolarbete. Det framkom också att samtliga elever, föräldrar och specialpedagoger ansåg sig sakna utbildning på kompensatoriska hjälpmedel.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject delaktighet
dyslexi
en skola för alla
kompensatoriska hjälpmedel
kompetens
läs- och skrivsvårigheter
specialpedagogik
tillgång
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics