Åtgärdsprogram och IUP för elever i matematiksvårigheter

DSpace Repository

Åtgärdsprogram och IUP för elever i matematiksvårigheter

Details

Files for download
Icon
examensarbete ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Åtgärdsprogram och IUP för elever i matematiksvårigheter
Author Leden, Lotta ; Tufvesson, Karin
Date 2011
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Speciallärarprogrammet Höstterminen 2010 ABSTRAKT Leden, Lotta & Tufvesson, Karin (2010). Åtgärdsprogram och IUP – för elever i matematiksvårigheter (IEP – for Students in Mathematical Difficulties). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med vårt examensarbete var att studera vilken matematik som synliggörs, och hur denna beskrivs i form av svårigheter och åtgärder, i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner (IUP). Vi har också avsett att undersöka hur åtgärderna följer dagens matematikdidaktiska forskning, hur de följer kursplanen i matematik samt hur de följer Skolverkets riktlinjer för upprättande av åtgärdsprogram och IUP. Eftersom vi har intresserat oss för att titta på den skriftliga dokumentationen av matematiksvårigheter och åtgärder, har vi valt att använda oss av en kvalitativ dokumentanalys med vissa kvantitativa inslag. Undersökningen bygger på 64 åtgärdsprogram och 42 IUP insamlade i år 8. Analysen av dokumenten visar på ett individinriktat perspektiv där fokus ofta läggs på elevens beteende, i stället för på ämneskunskaperna i matematik. Vidare har vi sett att åtgärder och strategier för hur eleven ska nå längre i sin kunskapsutveckling, ofta är så otydligt formulerade att de ger liten vägledning. De vanligast förekommande åtgärderna är: arbeta i "liten grupp", extra arbete, och färdighetsträning. Nyckelord: Individuell utvecklingsplan (IUP), matematiksvårigheter, matematikundervisning, åtgärdsprogram Lotta Leden Handledare: Peter Bengtsson Karin Tufvesson Kristian Lutz Examinator: Birgitta Lansheim
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 74
Language swe (iso)
Subject individuell utvecklingsplan
IUP
matematiksvårigheter
matematikundervisning
åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/11703 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics