Montessori och matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Montessori och matematik
Author Lagergren, Ann ; Sten, Jenny
Date 2002
English abstract
Genom detta arbete har vi fördjupat oss i matematikundervisningen inom montessoripedagogiken. Vi ville titta närmre på hur man i en montessoriskola arbetar för att nå upp till några av kursplanens mål i matematik. Vi har intervjuat två montessoripedagoger och gjort elevintervjuer där 14 montessorielever från skolår 2 och 3 ingått. Vi har kommit fram till att inom montessori finns en hel del praktiskt materiel att tillgå som hjälper till att underlätta matematikundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Montessori
matematik
geometri
Handle http://hdl.handle.net/2043/1171 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics