Erfarenheter av e-lärande i Sverige - en fallstudie

DSpace Repository

Erfarenheter av e-lärande i Sverige - en fallstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Erfarenheter av e-lärande i Sverige - en fallstudie
Author Nilsson, Bengt J. ; Niubo, John
Date 2010
English abstract
We present a university course in "Web Development" that has been taught at Malmö University since 2002 as a distance and e-learning course. We discuss course content, objectives and student results as a function of web-based course material and e-learning set-up. We study the positive and negative effects of "availability." Many of the solutions and methods taught in the course are available on the web. How does this affect learning and how does one move from copying as a way of cheaingt, to copying as a means of learning? Over time the outside parameters of the course have changed, e.g., the "Learning Management Systems" (LMS) have changed three times since the conception of the course. We present a short list of requirements for LMS-systems to be able to function well in e-learning courses in higher education.
Swedish abstract
Vi presenterar en högskolekurs i "webbutveckling" som undervisats vid Malmö högskola som en distanskurs sedan 2002. Vi diskuterar kursmålen, undervisningsformer och studieresultat som funktion av webb-baserat kursmaterial och e-lärandeformen. Vi studerar positiva och negativa aspekter av "tillgänglighet". Många metoder och lösningar till uppgifter finns åtkomliga på webben. Hur påverkar detta lärandet och hur går man från kopiering som ett sätt att fuska till kopiering som ett sätt att lära sig? Genom åren har de externa parametrarna för kursen förändrats, t.ex. har kursen genomförts med tre olika LMS-system sedan starten. Med erfarenheterna från dessa presenterar vi en kort lista på funktionella krav vi tycker att ett LMS ska uppfylla för att fungera väl på distanskurser i högre utbildning.
Host/Issue Från didaktik till e-didaktik : paradigmer, modeller och tekniker för e-lärande
ISBN 978-91-633-7777-8
Pages 389-395
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/11724 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics