A Study of a Swap of Information Systems in an Organisation

DSpace Repository

A Study of a Swap of Information Systems in an Organisation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title A Study of a Swap of Information Systems in an Organisation
Author Halén, Alexander ; Mozalewski, Wiktor
Date 2011
English abstract
This lucubration is a case study which deals with the telecommunications company Relacoms transition from one business system to another. Through interviews and surveys among staff and management we have been able to document and analyze the planning and processes used by Relacom using theories drawn from various academic writings in the field. Our study ends with a conclusion where our results are presented plus a recommendation to Relacom considering the continuation of the transition process. Our result shows that the management did well during Relacom´s transition of business system, but some communications issues emerged.
Swedish abstract
Denna studie är en fallstudie som behandlar telekomföretaget Relacoms arbete med att gå från ett affärssystem till ett annat. Vi har med hjälp av intervjuer och flera enkätundersökningar bland personal samt diskussion med företagets ledning erhållit relevant fakta. Den planering och de processer som företaget använts sig av har dokumenterats och analyserat med hjälp av teorier hämtade från diverse akademiska skrifter inom området. Vi avslutar vår studie med en slutsats där vi presenterar vårt resultat samt en rekommendation till Relacom som behandlar fortsättningen av övergångsarbetet. Vårt resultat av Relacoms tillvägagångssätt vid byte av affärssystem är att ledningen skötte sig väl, men vissa kommunikationsbrister uppstod.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Information system Informationsystem swap
Handle http://hdl.handle.net/2043/11741 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics