Ungdomars föreställningar om arbetets genus

DSpace Repository

Ungdomars föreställningar om arbetets genus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomars föreställningar om arbetets genus
Author Rodriguez Dobke, Lidia ; Johansson, Tina
Date 2003
English abstract
I föreliggande examensarbete undersöks ungdomars föreställningar om manligt och kvinnligt i arbetslivet, hur ungdomarna kopplar dessa till status samt om de upplever sina tankar som frihetsalstrande eller begränsande. De ungdomar som undersökts kan med lätthet dela in olika arbeten i genuskategorierna kvinnligt och manligt samt förknippar status med genus låg status förknippas oftare med kvinnligt och hög status med manligt. En viss vanmakt framträder hos ungdomarna inför genusordningen samtidigt som de tycks tänka att det inte gäller dem själva. Dessa unga människors starka föreställningar om genusordningen kan, förutom deras bakgrund och livssituation, vara en av orsakerna till att flera av dem knappt ens vågar drömma om sin yrkesframtid. Ett genusperspektiv i vägledningen skulle kunna uppmärksamma vad som bidrar till att en människa hindras från att förverkliga sina drömmar. Om studie- och yrkesvägledning handlar om vidgade perspektiv, ökad insikt, medvetenhet och beredskap, borde det i varje vägledningsprocess finnas ett genusperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
ungdomar
yrkesval
studie- och yrkesvägledning
status
habitus
Handle http://hdl.handle.net/2043/1175 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics