Geografiundervisning i praktiken

DSpace Repository

Geografiundervisning i praktiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Geografiundervisning i praktiken
Author Nilsson, Emelie ; Ringnér, Isak
Date 2011
Swedish abstract
Vårt arbete består av en empirisk undersökning där vi med kvalitativ intervju som metod velat undersöka hur sju lärare i grundskolans tidigare år tolkar kursplanen i geografi, och hur de omsätter denna i praktiken. Vi har tagit avstamp i kursplanen i geografi, tidigare forskning och litteratur. Dessa visar alla på geografiämnets bredd och möjligheter. Geografiämnet har en särställning då det är tvärvetenskapligt och står med ett ben i samhällsvetenskapen och ett ben i naturvetenskapen. De exempel vi har fått diskuteras också utifrån en sociokulturell kunskapssyn. Vårt resultat visar att delar av innehållet vi får exempel på bygger på kursplanen i geografi men att det finns en variation i hur kursplanen tolkas och realiseras. Vi ser också geografiundervisning som bygger på tradition snarare än kopplingar till kursplanen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geografi
geografiundervisning
grundskolans tidigare år
kursplanen i geografi
kvalitativ intervju
lärare
tradition
Handle http://hdl.handle.net/2043/11750 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics