Konstruktivistisk fysik i gymnasieskolan

DSpace Repository

Konstruktivistisk fysik i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konstruktivistisk fysik i gymnasieskolan
Author Elmqvist, Anders ; Jönsson, Henrik
Date 2002
English abstract
Arbetet syftar till att ge exempel på hur konstruktivismen kan användas praktiskt genom olika arbetssätt inom fysikundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Arbetssätten som tas upp är demonstrationsexperimentet, den induktiva och den deduktiva klassrumslaborationen, hemlaborationen samt problemlösningen. För vart och ett av dessa arbetssätt ges ett exempel i konstruktivistisk anda, som så vitt upphovsmännen vet, inte tidigare har använts i detta sammanhang. Några av arbetssätten har testats i undervisning av upphovsmännen och därefter utvärderats.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fysik
konstruktivism
experiment
demonstration
laboration
Handle http://hdl.handle.net/2043/1176 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics