Mentorskap och "the Strength of Weak Ties" - En fallstudie i hur mentorskap under utbildningen påverkar socionomstudenters sociala nätverk

DSpace Repository

Mentorskap och "the Strength of Weak Ties" - En fallstudie i hur mentorskap under utbildningen påverkar socionomstudenters sociala nätverk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Mentorskap och "the Strength of Weak Ties" - En fallstudie i hur mentorskap under utbildningen påverkar socionomstudenters sociala nätverk
Author Wallström, Sofie ; Zarrabi, Nathalie
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att se hur socionomstudenters professionella sociala nätverk påverkas av organiserade mentorskap under utbildningen. Den teoretiska ramen utgörs av the Strength of Weak Ties, en teori om de svaga nätverkens betydelse för en individs professionella utveckling och framgång, samt nätverksteoretiska grunder och en litteraturgenomgång kring fenomenet mentorskap. Studien är genomförd som en fallstudie och fallet ifråga är mentorsprogrammet inom ramen för socionomutbildningen med inriktning verksamhetsutveckling på Malmö högskola. Datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning bland de mentorer och adepter som genomfört och avslutat mentorsprogrammet samt intervjuer med nyckelpersoner inom organiseringen av det. Resultatet och analysen visar att det finns många indikationer på att studenternas sociala nätverk utökats med hjälp av mentorskapet. Många studenter har genom sin medverkan i mentorsprogrammet skapat antingen svaga eller frånvarande länkar till sina mentorer och/eller andra inom mentorns organisation. Mentorerna kan genom sin ställning på arbetsmarknaden antas ha ett stort kontaktnät och många egna svaga kontakter och nätverk vars informationsflöde studenterna genom länken till mentorn kommit närmare. Resultatet från enkäterna visar även att mentorerna generellt är mer positivt inställda till mentorskapet än de tillfrågade adepterna och många av adepterna påtalar den brist på praktisk erfarenhet som mentorskap innebär i förhållande till praktik. Mentorerna ser också i högre grad än studenterna till nätverksmöjligheterna som mentorsprogrammet innebär, och sig själv som en kontakt i arbetslivet för studenten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 69
Language swe (iso)
Subject adept
mentor
mentorskap
sociala nätverk
socionomutbildning
svaga länkar
the Strength of Weak Ties
Handle http://hdl.handle.net/2043/11760 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics