Bilder av islam - en läroboksgranskning

DSpace Repository

Bilder av islam - en läroboksgranskning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder av islam - en läroboksgranskning
Author Ivanov, Annelie ; Hansson Bendrén, Jasmine
Date 2011
Swedish abstract
I vår undersökning gör vi en läroboksgransknig av kapitlet som berör Islam i två läroböcker som idag används i religionsundervisningen på högstadiet. Vi har fokuserat oss på bilderna, vad de innehåller och relationen mellan bilden och texten. I litteraturgenomgången ger vi en kort presentation om läroböcker i allmänhet, bilder i läroböcker och även hur bildtolkning sker. Vi presenterar även tidigare forskning inom samma område. Syftet med vår undersökning är också att med hjälp av denotation och konnotation, göra en djupare analys av en del av de bilder vi stöter på i läroböckerna. Resultatet visar på ett blandat resultat där många av bilderna är informativa och fungerar som ett bra komplement till texten, men det finns även en hel del bilder som helt eller delvis saknar koppling till den kringliggande informationstexten. Analysen och diskussionen pekar på att det finns för många bilder i läroböckerna utan tydlig koppling till texten vilket kan medföra förvirring och missvisande information för läsaren. Det är därför viktigt att vi som lärare har en kritisk syn på läroböckerna och att vi lär eleverna att medvetet vara källkritiska till bilder de stöter på.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Bildanalys
Bildtolkning
Islam
Läroboksgranskning
Näranalys
Religionsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11772 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics