Bara vissa lärare - Erfarenheter av lärares interkulturella kompetenser bland elever med invandrarbakgrund

DSpace Repository

Bara vissa lärare - Erfarenheter av lärares interkulturella kompetenser bland elever med invandrarbakgrund

Details

Files for download
Icon
Essay file
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bara vissa lärare - Erfarenheter av lärares interkulturella kompetenser bland elever med invandrarbakgrund
Author Ramnemo, Petter
Date 2011
Swedish abstract
Det finns indikationer på att det råder brister i skolans interkulturella arbete. Syftet med den här uppsatsen är att belysa denna problematik genom att undersöka hur elever med invandrarbakgrund ser på sina lärares interkulturella kompetenser. Undersökningen är genomförd med hjälp av intervjuer där elever på tre olika gymnasieskolor i Malmö har fått ge sina perspektiv på lärares förhållningssätt och arbetsmetoder. Resultatet antyder stora variationer mellan olika lärare. Berättelser om pedagoger som är öppna gentemot andra kulturer och som försöker att bedriva ett medvetet mångfaldsarbete framkom, men det fanns även elever som träffat oengagerade lärare och ibland även fördomsfulla och rent främlingsfientliga sådana. Generellt sett står det utifrån vittnesmålen klart att det interkulturella perspektivet knappast är någonting som har genomsyrat undervisningen under de intervjuade elevernas skolgång.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Interkulturell pedagogik
Interkulturell kompetens
minoritetselever
elever med invandrarbakgrund
diskriminering
ungdomsgrupper
religionsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11773 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics