Gymnasieelevers begreppsuppfattning i biologi

DSpace Repository

Gymnasieelevers begreppsuppfattning i biologi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieelevers begreppsuppfattning i biologi
Author Borgström, Erik
Date 2010
English abstract
There are teachers who plan their teaching without examining its effectiveness in overcoming students’ misconceptions. I think that a teacher who knows what misconceptions are common and lead to wrong answers has a better chance to develop their teaching in a way that will allow students to get rid of their misconceptions and hence choose correct answers. The purpose of the present study was to examine concept understanding in biology of Swedish high school students at the beginning of the final year of the science program. The tool used to explore students’ concept understanding was the Biology Concept Inventory (BCI). The test was answered by 66 Swedish high school students in the final year of the science program. The results from the Swedish students were compared to the results from 85 high school students in the United States. The results from both countries show that many students avoid alternatives in which a biological process include randomness and prefer to choose alternatives which means that the biological process is controlled by a driving force, for instance natural selection or a concentration gradient. Applications and limitations of the BCI are discussed. Suggestions for changes in education and further research are given.
Swedish abstract
Det finns lärare som planerar sin undervisning utan att undersöka hur effektiv den är i att komma till rätta med studenternas missuppfattningar. En lärare som vet vilka missuppfattningar som är vanliga och leder till felaktiga svar tror jag har större möjlighet att utforma undervisningen på ett sätt som får eleverna att göra sig av med sina missuppfattningar och därmed svara rätt. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur gymnasieelever i början av tredje årskursen på det naturvetenskapliga programmet uppfattar biologiska begrepp. Verktyget som användes för att undersöka elevernas begreppsuppfattning var Biology Concept Inventory (BCI). Testet besvarades av 66 svenska gymnasieelever i sista året på det naturvetenskapliga programmet. Resultatet från de svenska eleverna jämfördes med resultatet från 85 gymnasieelever i USA. Resultaten från båda länderna visar att många elever väljer bort alternativ där biologiska processer innehåller slump och hellre väljer alternativ som innebär att den biologiska processen styrs av en drivkraft som till exempel det naturliga urvalet eller en koncentrationsgradient. Användningsområden och begränsningar hos BCI diskuteras. Förslag ges till förändrad undervisning och vidare forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject biologi
begreppsförståelse
missuppfattningar
Biology Concept Inventory
Handle http://hdl.handle.net/2043/11779 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics