Språklig medvetenhet hos högstadieelever i franska

DSpace Repository

Språklig medvetenhet hos högstadieelever i franska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språklig medvetenhet hos högstadieelever i franska
Author Frisk, Ellinor
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken årskurs det är lämpligt att börja ge elever med franska som B-språk en grammatikundervisning byggd på regelförklaringar. Undersökningen är inspirerad av det svenska projektet STRIMS – Strategier vid inlärning av moderna språk, och metoden för att ta reda på frågeställningen är hämtad härifrån. Sex franskelever i årskurserna 7, 8 och 9 deltog i undersökningen. Genom att låta eleverna resonera kring franska meningar som kunde vara antingen rätt eller fel undersöktes vilka strategier eleverna använde sig av för att lösa problemen. Resultatet blev att eleverna i sjuan inte hittade några av de felaktiga meningarna. Eleverna i åttan löste i de flesta fall meningarna genom att hänvisa till grammatiska regler. Eleverna i nian använde sig inte i lika stor utsträckning av regler som åttorna utan vägleds mer av sin språkkänsla. Slutsatsen är att åttorna och niorna är mottagliga för en grammatikundervisning som bygger på regelförklaringar. Sjuorna har än så länge läst för lite franska för att undersökningen skulle vara verkligt meningsfull i denna årskurs.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject franska
grammatik
grammatikundervisning
språklig medvetenhet
språkstrategier
språkkänsla
regelförklaring
Handle http://hdl.handle.net/2043/11780 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics