Värdegrundsarbete på ett multikulturellt gymnasium

DSpace Repository

Värdegrundsarbete på ett multikulturellt gymnasium

Details

Files for download
Icon
Värdegrundsarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrundsarbete på ett multikulturellt gymnasium
Author Sonesson, Märta
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete är en fallstudie i hur tre elever med annan etnicitet än den svenska ser på värdegrunden och hur det arbetas med värdegrunden på en gymnasieskola. Undersökningen bygger på intervjuer med en lärare och tre elever om deras erfarenheter av värdegrunds arbete och deras tankar kring värdegrunden. Undersökningen innehåller även observationer som gjort på den gymnasieskola som eleverna och läraren tillhör. Undersökningen har sociokulturell teori som utgångspunkt. Resultatet visar att eleverna inte känner till värdegrunden som ett begrepp men att dess värderingar stämmer väl överens med deras eget sätt att tänka. Resultatet visar att det enbart arbetas aktivt med värdegrunden i vissa ämnen på skolan men att värderingarna dock genomsyrar undervisningen och lärarnas och elevernas förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject mångkultur, värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/11781 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics