Aldrig mer! Att undervisa om folkmord i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Aldrig mer! Att undervisa om folkmord i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Aldrig mer! Att undervisa om folkmord i grundskolans tidigare år
Author Nilsson, Emilia
Date 2011
English abstract
This paper aims to show how schools can benefit from teaching about the 1900s genocide in learning about the school's values. With reference to the history didactic theories and an examination of the national curriculum this paper intends to help develop students' historical consciousness and a greater care to their surroundings and a desire to fight for a democratic society.
Swedish abstract
Arbetets syfte är att visa hur skolan kan dra nytta av att undervisa om 1900-talets folkmord i lärandet om skolans värdegrund. Med hänvisning till historiedidaktiska teorier och en granskning av skolans styrdokument och läroplaner ämnar detta arbete att bidra till utvecklingen av elevernas historiemedvetande samt en större hänsyn till sin omvärld och en önskan att kämpa för det demokratiska samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historiemedvetande
Historiebruk
Värdegrund
Folkmord
Läroplaner
Handle http://hdl.handle.net/2043/11783 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics