En Drogfri Framtid

DSpace Repository

En Drogfri Framtid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En Drogfri Framtid
Author Johansson, Matilda ; Nilsson, Lisa
Date 2011
English abstract
In Malmö there is an action plan for drug preventive work in which two parts are related to school work. Our purpose was to examine how this action plan has been implemented in various schools in Malmö. We did this through four qualitative interviews with principals on four different schools and one interview with an employee in Malmö municipality. We found that the implementation has not been working well since the principals don’t use the action plan. Despite of this there is a functioning drug preventive work in the schools.
Swedish abstract
I Malmö stad finns en handlingsplan för drogförebyggande arbete där två punkter handlar om skolan. Vårt syfte var att undersöka hur denna handlingsplan har implementerats på ett antal skolor i Malmö. Detta gjorde vi genom att utföra fyra stycken kvalitativa intervjuer med rektorer på fyra olika skolor och en intervju med en anställd på Malmö stadsförvaltning eller i Malmö stad. Vi fann att implementeringen inte fungerat väl då rektorerna inte använder sig av handlingsplanen. Dock finns det trots detta ett fungerande drogförebyggande arbete på skolorna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Malmö Stad
Drogförebyggande arbete
Handlingsplan
Drogprevention
Implementering
Handle http://hdl.handle.net/2043/11790 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics