Latinämnets ställning i den svenska gymnasieskolan. En studie av förändringar med fokus på 1900-talet

DSpace Repository

Latinämnets ställning i den svenska gymnasieskolan. En studie av förändringar med fokus på 1900-talet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Latinämnets ställning i den svenska gymnasieskolan. En studie av förändringar med fokus på 1900-talet
Author Fröh, Ellen
Date 2010
English abstract
The essay describes the situation of Latin in the Swedish High School with focus on changes during the 20th century.
Swedish abstract
Arbetet beskriver i sin första del latinämnets historia i den svenska gymnasieskolan med tyngdpunkt på 1900-talets senare del. Det är en utveckling som gått från att ha latin som bärande språk både som skolämne och som undervisningsspråk under 1500-talet till att vara ett småämne som inte alla skolor erbjuder idag. Den andra delen av arbetet undersöker vilka förändringar som påverkat latinämnet i gymnasieskolan och vad det har fått för följder. Några kurs- och timplaner från 1900-talet har granskats och personer med anknytning till latinundervisning intervjuats. Ur detta framkommer det att den nya gymnasieskolan som infördes 1965 har påverkat ämnets ställning i skolan stort genom att det inte längre var obligatoriskt att läsa latin på den då s.k. latinlinjen. En andra påverkan är gymnasiereformen 2000, då latinämnet delades upp i tre kurser. Detta har visserligen gynnat tillgängligheten (på de skolor som erbjuder latin), men fört till grundare kunskaper, då förhållandevis många elever väljer att läsa endast den första kursen. En tredje påverkan på latinämnet har även den reform i början av 1990-talet haft som gjorde det möjligt för kommunerna att fritt fördela en summa pengar på de utbildningsbehov de prioriterar. Eftersom latin i dagens samhälle inte ses som ett viktigt och nyttigt ämne, är det inte förvånande att kommunerna inte prioriterar latinämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Utbildningshistoria
Latin
Gy11
Läroplaner
Kursplaner
Gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/11794 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics