Sverigedemokraterna står vid dörren - En studie av vad rektorer förhåller sig till i beslut om Sverigedemokraternas representation i skolan

DSpace Repository

Sverigedemokraterna står vid dörren - En studie av vad rektorer förhåller sig till i beslut om Sverigedemokraternas representation i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Sverigedemokraterna står vid dörren - En studie av vad rektorer förhåller sig till i beslut om Sverigedemokraternas representation i skolan
Author Jönsson, Per-Olov ; Roslund, Henrik
Date 2011
Swedish abstract
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vad som kan tänkas påverka rektorers beslut att tillåta eller neka Sverigedemoraterna tillträde till gymnasieskolan. Vi vill undersöka vilka förutsättningar, argument och överväganden som rektorer påverkas av och baserar sina beslut på. Vi har som utgångspunkt att ett deliberativt demokratiideal förordas i den svenska skolan. Därför blir det intressant att dessutom undersöka hur rektorerna förhåller sig till deliberativ demokrati i deras beslut. Vi har använt oss av diskursanalys som teori och metod i vårt arbete, tillsammans med deliberativ demokratiteori. Intervjuer har använts som metod för att samla in empiri. Det vi har kommit fram till genom studien är att tre av de fyra rektorer vi har intervjuat har tillåtit Sverigedemokraterna att närvara på skolan, medan en inte tillåter dem representation. De tre rektorer som har tillåtit Sverigedemokraterna lyfter fram demokratiska värden som yttrandefrihet och fri debatt som grund för sina beslut. Den rektor som har nekat Sverigedemokraterna lyfter fram skolans värdegrund som underlag för sitt beslut, med motiveringen att partiets politik strider mot denna. Värdegrunden framhålls även av de rektorer som tillåtit Sverigedemokraterna, och utifrån den påvisar de en ambivalens vad gäller förhållandet mellan den och de värden de anser partiet står för. Ett deliberativt demokratiideal har visat sig hos rektorerna i deras överväganden inför besluten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject beslutsfattande
deliberativ demokrati
demokrati
diskursanalys
diskurspsykologi
intervju
rektor
Sverigedemokraterna
Handle http://hdl.handle.net/2043/11800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics