Sätt stopp för sprutet! Från arbetsmiljöproblem till ekologisk risk i 1970-talets debatt om hormoslyr och DDT i skogsbruket

DSpace Repository

Sätt stopp för sprutet! Från arbetsmiljöproblem till ekologisk risk i 1970-talets debatt om hormoslyr och DDT i skogsbruket

Details

Files for download
Icon
A chapter in ...
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Sätt stopp för sprutet! Från arbetsmiljöproblem till ekologisk risk i 1970-talets debatt om hormoslyr och DDT i skogsbruket
Author Lisberg Jensen, Ebba
Editor Björk, Fredrik ; Eliasson, Per ; Fritzbøger, Bo
Date 2006
English abstract
The use of phenoxy acids as herbicides and DDT as pesticide was initially concidered risk free in Swedish 1970-ies forestry. Eventually, usage of chemicals was found to be hazardous to forestry workers. Later on, the concept of environmental risk was introduced in the debate and during a time-span of ten years, the issue was fiercely debated among foresters, forest workers and environmentalist, simultaneously as the role of science and of authorities changed from a reassuring one to one of risk management and limitation.
Swedish abstract
Användandet av fenoxisyror, hormoslyr, som avlövningsmedel och DDT som bekämpningsmedel mot skadeinsekter sågs till en början som riskfritt i det svenska skogsbruket. Efter hand fann man dock att kemikalierna förde med sig risker för skogsarbetarna. Senare blev tanken på risk och hot mot ekosystemen aktuella i miljödebatten, och över ett decennium var frågan hett omstritt mellan jägmästare, skogsarbetare och miljöaktivister. Samtidigt förändrades vetenskapens och myndigheternas roll, från att ha nedtonat risker till att istället begränsa och hantera risker med kemikalier.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Miljöhistoria över gränser;
Series/Issue Skrifter med historiska perspektiv;3
ISSN 1652-2761
ISBN 91-7104-037-4
Pages 34
Page 197-230
Language swe (iso)
Subject phenoxy acids
herbicides
DDT
Swedish forestry
environmental risk
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics