Arv eller miljö, det är frågan

DSpace Repository

Arv eller miljö, det är frågan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arv eller miljö, det är frågan
Author Blixt, Tim
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med gällande examensarbete är att belysa vilken syn troende respektive icke troende elever har på evolution. Främst gäller studien huruvida gymnasieelever i allmänhet ser den moderna människan som ett resultat av genetiskt arv eller en yttre miljö. Datainsamlingen skedde genom strukturerade gruppdiskussioner som anses vara en kvalitativ undersökningsmetodik. Resultatet visade att troende och icke troende tycker det är lika viktigt att lära sig om evolution, men eleverna tycker det av olika anledningar. En vardagsföreställning om att enbart kulturellt arv spelar roll för utveckling av människans beteende görs även gällande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Arv
Evolution
Genetiskt
Gruppintervjuer
Gymnasieelever
Icke troende
Kulturellt
Troende
Handle http://hdl.handle.net/2043/11816 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics