"Det är viktigt att kunna tänka själv". Grundskoleelevers attityder till skolämnet religionskunskap

DSpace Repository

"Det är viktigt att kunna tänka själv". Grundskoleelevers attityder till skolämnet religionskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är viktigt att kunna tänka själv". Grundskoleelevers attityder till skolämnet religionskunskap
Author Wallin, Elin
Date 2010
Swedish abstract
Denna examensuppsats är skriven på Lärarutbildningen på Malmö Högskola inom ämnet för Religionsvetenskap och lärande och visar på elevers attityder till ämnet Religionskunskap. I min undersökning ingår 78 enkäter som delats ut till elever i år 8 och 9 och tre intervjuer med elever i år 8 och 9. Frågeställningarna som besvaras är: Vilka tankar har grundskoleelever kring religionskunskapsämnet idag? Anser grundskolelever att religionskunskapsämnet är relevant idag? Hur har religionskunskapsämnet förändrats i den svenska skolan under de senaste seklen och hur har debatten kring ämnets existens sett ut? Undersökningen visar på att eleverna tycker det är viktigt med kunskaper i Religionskunskap samtidigt som de anser att ämnet inte intresserar dem så mycket. Min slutsats är att bristen på intresse för ämnet har samband med att det eleverna anser är viktigt och som är i linje med kursplanen inte stämmer överens med det eleverna upplever att religionsundervisningen fokuserar på. Majoriteten av eleverna anser att de i liten grad får möjlighet att reflektera över sina livsfrågor under religionskunskapslektionerna. Detta trots att de tycker att det är viktigt. Eleverna anser också att de i ganska liten grad eller inte alls har möjlighet att påverka undervisningen i religionskunskap. Resultatet är att undervisningen i Religionskunskap inte är elevcentrerad och att kursplanen där det står att religionskunskapundervisningen ska fokusera på elevens livsfrågor inte följs.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject students' attitudes
religious studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/11819 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics