"Det är viktigt att kunna tänka själv". Grundskoleelevers attityder till skolämnet religionskunskap

DSpace Repository

"Det är viktigt att kunna tänka själv". Grundskoleelevers attityder till skolämnet religionskunskap

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Wallin, Elin
dc.date.accessioned 2011-03-15T15:22:40Z
dc.date.available 2011-03-15T15:22:40Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11819
dc.description Denna examensuppsats är skriven på Lärarutbildningen på Malmö Högskola inom ämnet för Religionsvetenskap och lärande och visar på elevers attityder till ämnet Religionskunskap. I min undersökning ingår 78 enkäter som delats ut till elever i år 8 och 9 och tre intervjuer med elever i år 8 och 9. Frågeställningarna som besvaras är: Vilka tankar har grundskoleelever kring religionskunskapsämnet idag? Anser grundskolelever att religionskunskapsämnet är relevant idag? Hur har religionskunskapsämnet förändrats i den svenska skolan under de senaste seklen och hur har debatten kring ämnets existens sett ut? Undersökningen visar på att eleverna tycker det är viktigt med kunskaper i Religionskunskap samtidigt som de anser att ämnet inte intresserar dem så mycket. Min slutsats är att bristen på intresse för ämnet har samband med att det eleverna anser är viktigt och som är i linje med kursplanen inte stämmer överens med det eleverna upplever att religionsundervisningen fokuserar på. Majoriteten av eleverna anser att de i liten grad får möjlighet att reflektera över sina livsfrågor under religionskunskapslektionerna. Detta trots att de tycker att det är viktigt. Eleverna anser också att de i ganska liten grad eller inte alls har möjlighet att påverka undervisningen i religionskunskap. Resultatet är att undervisningen i Religionskunskap inte är elevcentrerad och att kursplanen där det står att religionskunskapundervisningen ska fokusera på elevens livsfrågor inte följs. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject students' attitudes en
dc.subject religious studies en
dc.title "Det är viktigt att kunna tänka själv". Grundskoleelevers attityder till skolämnet religionskunskap en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Religionsvetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics