Sex säljer?

DSpace Repository

Sex säljer?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sex säljer?
Author Enebro, Frida
Date 2010
English abstract
I’ve studied and tried to investigate why the packaging of sex toys look like they do, and in the process I’ve also researched how their visual communication is perceived and what could possibly be made better. The reason for this thesis is that my opinion of packaging in the sex toy industry is sexistic, offensive and mainly consistent of bad design. I review literature that I consider to be interesting for the mission and it treats both the building of brands and packaging design. A survey and expert interviews will also be presented. Finally the design work gives an example of how a clean package design can be the answer for the question of how one best communicate the packaging of a sex toy. The study is not conclusive in the aspect that it doesn’t provide an answer to why the packages are designed the way they are, I do however elaborate on what some of the possibilities might be. In the end I discuss the importance of why a change must be made in this area of packaging design.
Swedish abstract
Jag har studerat och försökt att undersöka varför förpackningar av sexleksaker ser ut som de gör och i processen har jag också undersökt hur deras visuella kommunikation uppfattas och vad som eventuellt skulle kunna göras bättre. Anledningen till denna uppsats är att min uppfattning av förpackningar i sexleksaksindustrin är sexistisk, kränkande och framför allt består av dålig design. Jag redogör för litteratur som jag anser vara intressant för uppdraget och den behandlar både byggandet av varumärken och förpackningsdesign. En undersökning och intervjuer med experter kommer också att presenteras. Slutligen ger designarbetet ett exempel på hur en stilren förpackningsdesign kan vara svaret på frågan om hur man bäst kommunicerar förpackningen till en sexleksak. Uppsatsen är inte avgörande i den aspekten att den inte ger ett svar på varför paketen är utformade som de är, dock utvecklar jag vad några av möjligheterna skulle kunna vara. Till slut diskuterar jag varför det är viktigt att en förändring sker detta område av förpackningsdesign.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Package design
Graphic design
Visual communication
Sex toys
Branding
Handle http://hdl.handle.net/2043/11827 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics