Framtida kontorsförvaring

DSpace Repository

Framtida kontorsförvaring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Framtida kontorsförvaring
Author Larsson, Emelie
Date 2011
English abstract
The origin for this project is the current information society we now find ourselves in. This means changes on both office design and our way of working. The project is done for Martela AB. Martela is Finland's largest manufacturer of furniture for public areas and found the idea of future office storage interesting. They have done some work in the field, and forcasts an upcoming change in the Swedish offices. The time frame for the project has been 5-10 years from now and the focus has been on finding and developing the right shape of the furniture to reflect this atmosphere. The project deals with how today's information technology has affected and changed the way offices process and store information. Important is to find out how the future of office storage will work and look. Are we really going to use paper and binders when technology and working procedures are developed and made more effective? Will there be other demands on office storage in the future? However, it seems clear that the furniture should comply with the rapidly changing market in a flexible and intelligent way. The result was Linja, a combined office and storage furniture. The furniture is designed for future flexible offices which are seen as meeting places. Linja makes it possible to create short meetings at desired time. It should be understood as an optimized storage and seating, with opportunities for the most essential storage.
Swedish abstract
Ursprunget till detta projektarbete är det rådande informationssamhälle vi nu befinner oss i. Detta innebär förändringar rörande både kontorsutformning och arbetssätt. Examensarbetet har gjorts för Martela AB. Martela är Finlands största tillverkare av möbler för offentliga miljöer och fann idén med framtida kontorsförvaring intressant. De har själva utfört projekt inom området, samt ser stundande förändring på de svenska kontoren. Tidsramen berör 5-10 år framåt, fokus ligger på att arbeta fram rätt form och känsla i möbeln. Projektet behandlar hur dagens informationsteknologi har förändrat och påverkat kontorens sätt att bearbeta och förvara information. Tyngden ligger på att reda ut hur framtidens kontorsförvaring kommer att fungera och se ut. Kommer vi verkligen ha användning för papper och pärmar då teknik och arbetsmodeller utvecklas och effektiviseras? Kommer andra krav ställas på kontorsförvaringen i framtiden? Tydligt är dock att möblerna bör följa den snabbt förändrade marknaden på ett flexibelt och smart sätt. Kopplat till ämnet är användaren en del i det förändrade kontorssamhället. Bekant med den flexibla arbetsmodellen, som i detta projekt innebär distansarbete i kombination med kontor som anammat öppna ytor med mindre rum, samt tekniken. Resultatet blev Linja. En kombinerad kontorsförvaring samt sittmöbel. Möbeln är anpassad för framtidens flexibla kontor då kontoret ses som en mötesplats. Linja gör det möjligt att skapa korta möten på önskat tillfälle. Möbeln ska uppfattas som en optimerad förvarings samt sittmöbel, med möjligheter för den allra nödvändigaste förvaringen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kontorsförvaring
Framtida kontorsförvaring
Informationssamhälle
Digital förvaring
Kontorsutformning
Arbetssätt
Martela AB
Svenska kontor
Informationsteknologi
Förvaring
Arbetsmodeller
Kontorssamhälle
Distansarbete
Sittmöbel
Handle http://hdl.handle.net/2043/11833 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics