En klump i magen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En klump i magen
Author Nielsen Larsson, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Mobbning är ett problem som rör såväl vuxna som barn. Skolan är en plats där alla ska känna sig trygga ändå går många barn dit med en klump i magen. Arbetet mot mobbning ställer stora krav på skolorna och det krävs kunniga och engagerade lärare. Genom att lyssna på vad elever har för tankar kring ämnet kan pedagoger dra stor lärdom. Syftet och frågeställningen med detta arbete är att ta del av vad elever har för tankar kring mobbning. Resultatet baseras på den enkät jag låtit elever i årskurs 3-5 svara. Arbetet redogör också för tidigare forskning kring ämnet. Jag tar också upp identitetsteori och sociala grupper. Slutsatsen är att många av eleverna någon gång har känt sig retade, utanför och ensamma. Några har även blivit slagna. Ytterst viktigt är att man tar barnen på allvar, även om det de upplever inte klassas som mobbning. Det visade sig att många av eleverna var väldigt öppna i sina svar och slutsatsen jag drar av detta är att det på var skola bör finnas enkätundersökningar för att ta reda på hur stämningen i klassen är. Viktigt när jag gjorde detta arbete var att lärarna i de berörda klasserna valde att följa upp min undersökning. Barnens tankar och erfarenheter kring mobbning väckte en del frågor hos mig men även förståelse för hur de tänker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject enkätundersökning
mobbning
årskurs 4 och 5
Handle http://hdl.handle.net/2043/11838 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics