Mötet med döden - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser

DSpace Repository

Mötet med döden - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mötet med döden - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser
Author Göransson, Pernilla ; Hansson, Ann-Marie
Date 2011
English abstract
Göransson, P & Hansson, A-M. The encounter with death – a literature review on nurses’ experiences. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2011. Death is something all of us will be confronted with sooner or later. Nevertheless it is a subject rarely spoken of. The most important task for health care is to save lives, but occasionally patients die. Irrespective of death being sudden or expected, it awakes thoughts and emotions in everyone involved. The aim of the study was to investigate nurses’ experience of encounters with death and dying patients. Literature study was chosen as method. Searches in the databases Cinahl, Pubmed and Psycinfo resulted in eleven scientific publications (ten different studies). The studies were performed in Sweden, England, USA, Iran and Taiwan between 1998 and 2010, and in them palliative as well as emergency and intensive care are represented. The result shows that grief, fear, guilt and powerlessness are common feelings when nurses encounter death and dying. But for some nurses encountering death has meant a feeling of relief, or even an increased zest for life. To handle the negative feelings it is important for nurses to find a balance between intimacy and distance. Many nurses also find it useful to gain control over the situation. Support is found through talking to colleagues, but someone also mentioned religious belief. Humour is another way to handle the situation. For many nurses the experience of death and dying also seem to have had a positive effect on their view of life and helped them to develop as human beings.
Swedish abstract
Göransson, P & Hansson, A-M. Mötet med döden – En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Döden är något vi alla förr eller senare kommer att konfronteras med, men likväl något vi sällan pratar om. Sjukvårdens främsta uppgift är att rädda liv, men då och då händer det att en patient dör. Oavsett om döden kommer plötsligt eller varit väntad, väcker den tankar och känslor hos dem som finns runtomkring. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av mötet med döden och den döende patienten. Som metod valdes att göra en litteraturstudie. Sökning i databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo resulterade i elva vetenskapliga artiklar (tio olika studier). Studierna har utförts i Sverige, England, USA, Iran och Taiwan, mellan åren 1998 och 2010, och så väl palliativa som akut- och intensivvårds avdelningar finns representerade. Resultatet visar att sorg, rädsla, skuld och maktlöshet är vanligt förekommande känslor i sjuksköterskans möte med döden och den döende patienten. Men det finns också de för vilka döden inneburit lättnad eller rent av ökad livslust. För att hantera de negativa känslorna är det viktigt att sjuksköterskan hittar en balans mellan närhet och distans. För många är det också en hjälp att på olika sätt skaffa sig kontroll över situationen. Stöd att klara situationen fås oftast genom att prata med sina kollegor, men någon tar även upp religiös tro. Ett annat sätt att hantera situationen är att använda humor. För många sjuksköterskor verkar mötet med döden och den döende patienten även ha inneburit något positivt då det förändrat deras livssyn och hjälpt dem att utvecklas som människor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject döden
döende
sjuksköterska
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/11846 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics