Anknytningsteori i kriminologisk forskning. En litteraturstudie om anknytningsteorins möjliga betydelse för kriminologisk forskning

DSpace Repository

Anknytningsteori i kriminologisk forskning. En litteraturstudie om anknytningsteorins möjliga betydelse för kriminologisk forskning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anknytningsteori i kriminologisk forskning. En litteraturstudie om anknytningsteorins möjliga betydelse för kriminologisk forskning
Author Rydlöv, Maja
Date 2009
Swedish abstract
I ett försök att återinföra samarbetet mellan tvärvetenskapliga discipliner och efterfråga ett mer holistiskt synsätt på vetenskap, är uppsatsens syfte följande: Genom en litteraturstudie undersöka ifall det förekommer forskning på tidig anknytning i anslutning till kriminologisk teoribildning. Undersökningen sker genom en sökning på tre viktiga sökord i ett antal kriminologiska databaser. Artiklarna som väljs ut läses sedan igenom för att finna kopplingar till forskning på tidig anknytning. Analysen visade att forskningen inom kriminologin ganska ofta tittar på anknytning som en oberoende variabel, dock är den anknytning som tas upp mer i enlighet med sociala bandteorins begrepp attachment än med tidig anknytning hos spädbarn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject anknytning
antisocialt beteende
brott
familj
relationer
sociala band
spädbarnsanknytning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics