En analys av situational action theory. En forskningsöversikt

DSpace Repository

En analys av situational action theory. En forskningsöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En analys av situational action theory. En forskningsöversikt
Author Petrisson, Adam
Date 2010
Swedish abstract
Klassisk kriminologisk forskning fokuserar på antingen individbaserade eller miljörelaterade förklaringar till brottsliga handlingar. Situational Action Theory avser att föra samman dessa två synsätt för att bilda en integrerad kriminologisk handlingsteori. Vad får Situational Action Theory för stöd i den kriminologiska forskningen? Vad finns för kritik? Och vad bör forskningen fokusera ytterligare på när det kommer till att testa teorin? Den forskning som finns tillgänglig och som jag presenterar i denna litteraturgenomgång visar att teorin får stöd i empirisk forskning. De flesta studier visar att teorin får bra stöd, några visar stöd för vissa delar av teorin medan andra delar av teorin inte får något stöd. Det står dock klart att teorin bör vara föremål för framtida forskning för att kunna utvecklas och för att på ett förbättrat sätt kunna svara på frågan om vad det är som får individer att begå moraliska handlingar som i lagen definieras som brott.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject avskräckning
moral
situational action theory
självkontroll
Wikström
Handle http://hdl.handle.net/2043/11878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics