Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling

DSpace Repository

Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling
Author Morgan, Eva
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka grammatiska strukturer i andraspråksutvecklingen som är mest relevanta vid bedömning av elevtexter på gruppnivå. Resultaten i studien bekräftar att det är möjligt att följa grammatisk utveckling genom att fokusera på utvalda grammatiska strukturer. En jämförelse av de resultat som framkommer genom bedömningsmaterialet performansanalys och resultaten i det i studien framtagna bedömningsmaterialet visar att informationen gällande de utvalda strukturerna överensstämmer. Performansanalys används vid bedömning av individuell språkutveckling medan det i studien framtagna bedömningsmaterialet kan användas för screening/bedömning av elevergruppers utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flerspråkiga eleverandraspråkutveckling
uppföljning
analys
bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11889 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics