"Jag tog inte sprutan jag använde huvudet

DSpace Repository

"Jag tog inte sprutan jag använde huvudet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Jag tog inte sprutan jag använde huvudet
Author Hellberg, Jonas
Date 2010
English abstract
Aim: to analyse and to compare three Facebook-groups’ and the nationonal health-care agencys’ way of talking as instances in the construction of the swineflu as a national discourse. Main objective: To answer the question: Can the discontentment and the distrust regarding the swineflu be seen as a resistance against the position as nationalized subject? Method: I identified the national health-care agencys and the Facebook-groups as the sending and receiving instances of the swineflu as a national discourse. From there I chose to see the plans for pandemic prevention of the National Board of Health and Welfare and the discussions in the Facebook-groups as the starting point and the reception of the swineflu as national discourse. By doing so I made possible the study of if and how the actualization of the pandemic situation could be seen as a resistance against the position as nationalized subject. The analysis was carried out by identifying the main themes of the Facebook-groups, and by a comparison of how these themes functioned in the plans for pandemic prevention. Main result: The study showed that the Facebook-groups could be seen as resisting the actualized subject-position, but that this resistance at the same time was formulated in accordance with the structure that in the plans for pandemic prevention functioned as the starting point for the creation of the pandemic as a national discourse. Keywords: Swineflu, national discourse, subject, knowledge, resistance
Swedish abstract
Syfte: Att analysera och jämföra tre Facebook-gruppers och de smittskyddsansvariga myndigheternas sätt att tala som olika instanser i konstruktionen av svininfluensan som nationell diskurs. Huvudsaklig målsättning: Att svara på frågan: Kan missnöjet och misstron angående svininfluensan tolkas som ett motstånd mot den nationella subjektspositionen? Metod: Jag identifierade de smittskyddsansvariga myndigheterna och tre Facebook-grupper som sändare respektive mottagare av svininfluensan som nationell diskurs. Utifrån det valde jag att se Socialstyrelsens pandemiplaner och Facebook-gruppernas diskussioner som representerande utgångspunkten för- respektive mottagandet av svininfluensan som nationell diskurs. På så sätt möjliggjorde jag studiet av om och hur mottagandet av den aktualiserade pandemisituationen kan ses som ett motstånd mot positioneringen som nationella subjekt. Analysen genomfördes genom identifierandet av ett antal framträdande teman i Facebook-gupperna och en jämförelse med hur dessa fungerade i pandemiplanerna. Huvudsakligt resultat: Studien visade att Facebook-grupperna kunde uppfattas som ett motstånd mot den aktualiserade subjektspositionen, men att detta motstånd samtidigt formulerades i enlighet med den struktur som i pandemiplanerna framstod som förutsättningen för skapandet av pandemin som nationell diskurs. Nyckelord: Svininfluensa, nationell diskurs, subjekt, kunskap, motstånd
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11892 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics