Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie

DSpace Repository

Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Preventiva trycks ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie
Author Olsson, Emma ; Kristensen, Rebecka
Date 2011
English abstract
Pressure ulcers may occur in all types of hospital wards and are a major cost to society, and takes a long time to heal. The purpose of the study is to examine measures for pressure ulcer prevention. The method is based on a literature review using the modified version of Forsberg & Wengström model for a systematic literature review. Search in PubMed and CINAHL were conducted, the results of this study were based on nine quantitative scientific articles. The results showed that, among other things, there is a significant correlation between pressure ulcer development and stroke. The authors were able to identify various preventive measures, particularly evidence-based assessment instruments Modified Norton Scale and MNA-SF. They are important to use in pressure ulcer prevention, but also to measure the skin temperature, “Continental anal plug” (CAP), good nutrition, activity and pressure reduction surfaces such as sheepskin.
Swedish abstract
Trycksår kan förekomma på alla typer av vårdavdelningar och tar lång tid att läka samt är en stor kostnad för samhället. Syftet med litteraturstudien var att undersöka åtgärder för trycksårsprevention. Metoden är baserad på en modifierad version av Forsberg & Wengströms modell för en systematisk litteraturstudie. Sökning i databaser PubMed och CINAHL utfördes och resultatet i litteraturstudien grundades på nio kvantitativa vetenskapliga artiklar. Författarna kunde identifiera olika preventionsåtgärder där framför allt evidensbaserade bedömningsinstrument som Modifierad Nortonskala och MNA-SF är viktiga att använda i trycksårsprevention, men även temperaturmätning, ”Continental anal plug” (CAP), god nutrition, aktivitet samt tryckreducerande underlag som fårskinn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Prevention
Riskbedömning
Sjuksköterska
Trycksår
Åtgärd
Nurse
Intervention
Pressure ulcer
Prevention
Risk assessment
Handle http://hdl.handle.net/2043/11902 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics