Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie

DSpace Repository

Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Olsson, Emma
dc.contributor.author Kristensen, Rebecka
dc.date.accessioned 2011-04-01T12:34:31Z
dc.date.available 2011-04-01T12:34:31Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11902
dc.description Trycksår kan förekomma på alla typer av vårdavdelningar och tar lång tid att läka samt är en stor kostnad för samhället. Syftet med litteraturstudien var att undersöka åtgärder för trycksårsprevention. Metoden är baserad på en modifierad version av Forsberg & Wengströms modell för en systematisk litteraturstudie. Sökning i databaser PubMed och CINAHL utfördes och resultatet i litteraturstudien grundades på nio kvantitativa vetenskapliga artiklar. Författarna kunde identifiera olika preventionsåtgärder där framför allt evidensbaserade bedömningsinstrument som Modifierad Nortonskala och MNA-SF är viktiga att använda i trycksårsprevention, men även temperaturmätning, ”Continental anal plug” (CAP), god nutrition, aktivitet samt tryckreducerande underlag som fårskinn. en_US
dc.description.abstract Pressure ulcers may occur in all types of hospital wards and are a major cost to society, and takes a long time to heal. The purpose of the study is to examine measures for pressure ulcer prevention. The method is based on a literature review using the modified version of Forsberg & Wengström model for a systematic literature review. Search in PubMed and CINAHL were conducted, the results of this study were based on nine quantitative scientific articles. The results showed that, among other things, there is a significant correlation between pressure ulcer development and stroke. The authors were able to identify various preventive measures, particularly evidence-based assessment instruments Modified Norton Scale and MNA-SF. They are important to use in pressure ulcer prevention, but also to measure the skin temperature, “Continental anal plug” (CAP), good nutrition, activity and pressure reduction surfaces such as sheepskin. en_US
dc.format.extent 32 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Prevention sv_SE
dc.subject Riskbedömning sv_SE
dc.subject Sjuksköterska sv_SE
dc.subject Trycksår sv_SE
dc.subject Åtgärd sv_SE
dc.subject Nurse sv_SE
dc.subject Intervention sv_SE
dc.subject Pressure ulcer sv_SE
dc.subject Prevention sv_SE
dc.subject Risk assessment sv_SE
dc.title Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
Preventiva trycks ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics