Det aktiva barnet? En forskningsöversikt

DSpace Repository

Det aktiva barnet? En forskningsöversikt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fransson, Kristin
dc.contributor.editor Persson, Sven
dc.date.accessioned 2011-04-12T09:30:23Z
dc.date.available 2011-04-12T09:30:23Z
dc.date.issued 2010 en_US
dc.identifier.citation 121-141 en_US
dc.identifier.issn 1101-7643 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11924
dc.description Föreliggande artikel fokuserar på forskning som rör ett idrottsvetenskapligt intresseområde där syftet är att kartlägga – i första hand bibliometriskt – forskning i skärningsfältet mellan förskola och skola, lärande, rörelse samt idrott (fysisk aktivitet). Forskningsöversikten ska belysa kunskapsområdet barndom, lärande och ämnesdidaktik ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv och ska bland annat ge underlag till en beskrivning av forskningsfältets kunskapsbas, dess bredd, djup och teoretiska utgångspunkter. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola en_US
dc.relation.ispartofseries Rapporter om utbildning;1
dc.subject Barn en_US
dc.subject Idrott en_US
dc.subject Idrott och hälsa en_US
dc.subject Idrottsvetenskap en_US
dc.subject Lärande en_US
dc.subject Didaktik en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject Skola en_US
dc.subject Fysisk aktivitet en_US
dc.subject Motorik en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Det aktiva barnet? En forskningsöversikt en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.relation.ispartofpublication Barndom, lärande, ämnesdidaktik : exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen;
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics